ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΔΑ: 9Ω5Τ46907Θ-ΩΣ9

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:04:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω5Τ46907Θ-ΩΣ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου