Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3007/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9Η5Ρ46907Θ-ΤΥΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3007/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 12:35:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η5Ρ46907Θ-ΤΥΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου