Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2552/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9Η3Κ46907Θ-Τ2Χ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2552/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 12:00:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η3Κ46907Θ-Τ2Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου