Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΓΩ946907Θ-675

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/10/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 14:06:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΩ946907Θ-675
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου