ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10, ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ – ΑΔΑ: 985Ψ46907Θ-1ΦΖ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10, ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 13:37:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 985Ψ46907Θ-1ΦΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου