ΧΕ-1797 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ )" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 961Ε46907Θ-3ΗΧ

Θέμα: ΧΕ-1797 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ )" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:41:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 961Ε46907Θ-3ΗΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου