ΧΕ-1812 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 173/2022 – ΑΔΑ: 95ΜΔ46907Θ-ΛΩΨ

Θέμα: ΧΕ-1812 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 173/2022
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:16:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΜΔ46907Θ-ΛΩΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου