ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ (ΠΡΑΞΗ 185) – ΑΔΑ: 940Ρ46907Θ-455

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ (ΠΡΑΞΗ 185)
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 14:17:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 940Ρ46907Θ-455
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου