Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιων μετακινήσεων του Ιατρού , Πεταλούδη Αλεξάνδου , Διευθυντή Καρδιολογίας ιατρών ΕΣΥ, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα μηνών 3ου, 5ου και 6ου έτους 2022 – ΑΔΑ: 93ΓΠ46907Θ-2ΥΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιων μετακινήσεων του Ιατρού , Πεταλούδη Αλεξάνδου ,
Διευθυντή Καρδιολογίας ιατρών ΕΣΥ, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα μηνών 3ου, 5ου και 6ου έτους 2022
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 14:01:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΓΠ46907Θ-2ΥΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου