ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΠΛΕΚΤΟ – ΑΔΑ: 92ΧΚ46907Θ-369

Θέμα: ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΠΛΕΚΤΟ
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 12:39:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΧΚ46907Θ-369
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου