Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «RehaCom Panel Ειδικό πληκτρολόγιο USB & RehaCom άδεια χρήσης λογισμικού (ώρες)» – ΑΔΑ: 91ΜΡ46907Θ-Β4Ζ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «RehaCom Panel Ειδικό πληκτρολόγιο USB & RehaCom άδεια χρήσης λογισμικού (ώρες)»
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:10:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΜΡ46907Θ-Β4Ζ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου