ΧΕ-1813 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 296/2022 – ΑΔΑ: 90Ν746907Θ-ΥΞΖ

Θέμα: ΧΕ-1813 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 296/2022
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:21:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Ν746907Θ-ΥΞΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου