ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΔΑ: 6ΥΖ946907Θ-ΦΚΤ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 14:40:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖ946907Θ-ΦΚΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου