Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Τσαρπαλιά Αγγελικής κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 2ο,3ο,4ο,5ο,9ο – ΑΔΑ: 6ΞΞΘ46907Θ-ΒΜΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Τσαρπαλιά Αγγελικής κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 2ο,3ο,4ο,5ο,9ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 08:00:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΞΘ46907Θ-ΒΜΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου