ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡ.ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ – ΑΔΑ: 6ΞΤΕ46907Θ-6ΜΧ

Θέμα: ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡ.ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:44:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΤΕ46907Θ-6ΜΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου