ΧΕ-1821 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3 & Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , REBATE Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 (0.19) – ΑΔΑ: 6Ξ7746907Θ-2ΔΝ

Θέμα: ΧΕ-1821 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3 & Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , REBATE Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 (0.19)
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:03:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ7746907Θ-2ΔΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου