ΧΕ-1835 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , REBATE B ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (1.61), Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 (684.63) – ΑΔΑ: 6ΒΣ646907Θ-ΛΘ9

Θέμα: ΧΕ-1835 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , REBATE B ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (1.61), Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 (684.63)
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:08:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣ646907Θ-ΛΘ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου