ΧΕ-1810 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 172/2022 , ΧΕ 1537/2022 & ΧΕ 1538/2022 – ΑΔΑ: 6ΒΨ746907Θ-ΒΛΘ

Θέμα: ΧΕ-1810 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 172/2022 , ΧΕ 1537/2022 & ΧΕ 1538/2022
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/11/2022 10:58:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨ746907Θ-ΒΛΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου