Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 38/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΒΠ646907Θ-ΠΒΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 38/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 11:05:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΠ646907Θ-ΠΒΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου