Κατάθεση προσφοράς για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ». – ΑΔΑ: 6ΤΣΘ46907Θ-1ΣΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 07:32:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΣΘ46907Θ-1ΣΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου