Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του υπαλλήλου Παπαχαραλάμπους Δημήτριου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, από το Γ. Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,8ο,9ο – ΑΔΑ: 6ΘΝ946907Θ-ΩΞ2

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του υπαλλήλου Παπαχαραλάμπους Δημήτριου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, από το Γ. Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,8ο,9ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:31:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΝ946907Θ-ΩΞ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου