Την ανάγκη αποζημίωσης των μετακινήσεων της υπαλλήλου Βούζη Ζωής κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο, 6ο,7ο – ΑΔΑ: 6ΘΚ046907Θ-ΚΙ4

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης των μετακινήσεων της υπαλλήλου Βούζη Ζωής κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο, 6ο,7ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 08:45:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΚ046907Θ-ΚΙ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου