Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1025/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΣΛΡ46907Θ-Σ84

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1025/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 10:22:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΛΡ46907Θ-Σ84
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου