Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του Κελεπουσίδη Παύλου, επικουρικού ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 2ο,3ο,4ο,7ο,8ο,9ο,10ο – ΑΔΑ: 6ΡΡΣ46907Θ-ΡΛΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του Κελεπουσίδη Παύλου, επικουρικού ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 2ο,3ο,4ο,7ο,8ο,9ο,10ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 08:57:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΡΣ46907Θ-ΡΛΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου