ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΙΤΣΑ – ΑΔΑ: 6ΡΝΒ46907Θ-Ν61

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΙΤΣΑ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:37:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΝΒ46907Θ-Ν61
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου