Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1989/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΛ046907Θ-Ω4Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1989/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 10:26:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΛ046907Θ-Ω4Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου