Π22Θ19-2022 – ΑΔΑ: 6ΡΙ346907Θ-1ΝΞ

Θέμα: Π22Θ19-2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2022 08:33:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΙ346907Θ-1ΝΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου