Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα ΕΗΔ2ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΡΔΥ46907Θ-9ΗΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα ΕΗΔ2ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 12:05:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔΥ46907Θ-9ΗΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου