ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311.01 1ο τριμηνο – ΑΔΑ: 6ΠΟΓ46907Θ-ΦΛΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311.01 1ο τριμηνο
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 12:29:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΟΓ46907Θ-ΦΛΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου