Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2992 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Π5246907Θ-ΙΙΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2992 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 08:51:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π5246907Θ-ΙΙΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου