ΧΕ-1839 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (6145.69), REBATE A 2021 (588.27), REBATE B 2021 (1075.17), REBATE Δ 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 52.73) – ΑΔΑ: 6Π0Θ46907Θ-ΥΛ2

Θέμα: ΧΕ-1839 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (6145.69), REBATE A 2021 (588.27), REBATE B 2021 (1075.17), REBATE Δ 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 52.73)
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2022 14:23:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π0Θ46907Θ-ΥΛ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου