ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΟΡΒ46907Θ-4ΤΕ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:03:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡΒ46907Θ-4ΤΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου