ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 6ΟΠ746907Θ-ΝΔΑ

Θέμα: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:33:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΠ746907Θ-ΝΔΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου