ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΜΑΝΔΡΑΚΑ – ΑΔΑ: 6ΩΠ546907Θ-ΖΦ1

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΜΑΝΔΡΑΚΑ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:02:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠ546907Θ-ΖΦ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου