Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΟΝΟ46907Θ-Χ5Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 12:14:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΝΟ46907Θ-Χ5Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου