Π23Θ2-2022 – ΑΔΑ: 6ΩΝ346907Θ-ΩΡΘ

Θέμα: Π23Θ2-2022
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2022 08:11:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝ346907Θ-ΩΡΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου