Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω εμβάσματος νοσηλίων ασθενούς – ΑΔΑ: 6ΟΦΝ46907Θ-Λ39

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω εμβάσματος νοσηλίων ασθενούς
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 11:36:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΦΝ46907Θ-Λ39
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου