«ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40», «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10Χ12» – ΑΔΑ: 6ΟΔΗ46907Θ-ΞΝΗ

Θέμα: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40», «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10Χ12»
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 14:33:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΔΗ46907Θ-ΞΝΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου