Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3228/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΩΧΕ46907Θ-ΒΞΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3228/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 11:38:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΕ46907Θ-ΒΞΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου