Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1989 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ο3Θ46907Θ-11Λ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1989 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 09:44:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο3Θ46907Θ-11Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου