Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2239 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΝΓΡ46907Θ-ΥΣΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2239 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 14:16:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΓΡ46907Θ-ΥΣΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου