Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3010/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΛΛΗ46907Θ-ΖΛΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3010/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 11:12:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΗ46907Θ-ΖΛΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου