Την ανάγκη εκτέλεσης της αριθμ πρωτ 12126/07-06-2022 εντ ημερήσιας μετακίνησης του ιατρού Κανιώτη Κωνσταντινου , Επιμ Β ΄Χειρουργ από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στο ΓΝΑ "Γεννηματάς" στις 22-05-2022 – ΑΔΑ: 6ΛΦΥ46907Θ-5Κ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αριθμ πρωτ 12126/07-06-2022 εντ ημερήσιας μετακίνησης του ιατρού Κανιώτη Κωνσταντινου ,
Επιμ Β ΄Χειρουργ από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στο ΓΝΑ "Γεννηματάς" στις 22-05-2022
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 13:54:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΦΥ46907Θ-5Κ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου