ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EYROBANK – ΑΔΑ: 6Λ7346907Θ-8Φ6

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EYROBANK
Ημερομηνία: 31/10/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 14:07:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ7346907Θ-8Φ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου