ΧΕ-1820 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 & Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK A – B 20 , REBATE Β, Γ, Δ 20 , CLAWBACK A 21 , REBATE Α-Β 21 – ΑΔΑ: 6ΙΜΡ46907Θ-ΠΔΠ

Θέμα: ΧΕ-1820 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 & Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK A – B 20 , REBATE Β, Γ, Δ 20 , CLAWBACK A 21 , REBATE Α-Β 21
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:02:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΜΡ46907Θ-ΠΔΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου