Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 303/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΗΜ146907Θ-ΜΙΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 303/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 11:41:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΜ146907Θ-ΜΙΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου