περίληψη σύμβασης για πρόσληψη ιατρού για ειδικότητα , για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid – ΑΔΑ: 6ΙΔ746907Θ-ΩΩ5

Θέμα: περίληψη σύμβασης για πρόσληψη ιατρού για ειδικότητα , για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 14:39:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔ746907Θ-ΩΩ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου