Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3010/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Η6346907Θ-ΠΔ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3010/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 13:22:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η6346907Θ-ΠΔ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου