Την ανάγκη αποζημίωσης των μετακινήσεων της υπαλλήλου Καρβέλη Παρασκευούλας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ. Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 1ο,2ο,4ο,9ο – ΑΔΑ: 6Η0Φ46907Θ-ΑΙΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης των μετακινήσεων της υπαλλήλου Καρβέλη Παρασκευούλας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ. Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 1ο,2ο,4ο,9ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 08:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η0Φ46907Θ-ΑΙΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου