ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΑΔΑ: 6ΓΞΗ46907Θ-Υ6Ω

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:12:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΞΗ46907Θ-Υ6Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου